ჩვენ შესახებ


საიტის ადმინისტრაცია ერთის მხრივ მიზნად ისახავს, ყველა მსურველს, რომელსაც სურვილი აქვს თავისი ცოდნა ან/და გამოცდილება ნებისმიერ სფეროში, გაუზიაროს ფართო მასებს, მისცეს პედაგოგიური მომსახურების მაქსიმალურად გამარტივებულად, ხელსაყრელი გზით და რაც მთავარია უფასოდ შეთავაზების საშუალება*. მეორეს მხრივ კი ხელი შეუწყოს სწავლის მსურველ მომხმარებლებს, მოიძიონ მათთვის სასურველი პედაგოგი, როგორც იშვიათ ასევე ხშირად მოთხოვნად სფეროებში, მოკლე ვადებში და სახლიდან გაუსვლელად.

იყავი მეტი ვიდრე გუშინ!

გისურვებთ წარმატებებს.

(* უფასო მომსახურებას არ ექვემდებარება სხვებისაგან გამორჩეული ინდივიდუალური განაცხადის და რეკლამის განთავსების შემთხვევები, ასევე სხვა დამატებითი მომსახურებები) საიტის ადმინისტრაცია არ იღებს პასუხისმგებლობას პედაგოგთა კვალიფიკაციის და შესაბამის შემთხვევებში საჭირო სერტიფიკატებისა და ნებართვების ფლობასთან მიმართებაში.