ი ნ გ ლ ი ს უ რ ი ჩემთან ერთად ))

09-01-2021

100 ლარი


მდებარეობა კატეგორია ასაკობრივი ჯგუფი ადგილზე მისვლა რაოდენობა
თბილისი ინგლისური მოსწავლეები კი 8 გაკვეთილი თვეში

მოგესალმებით )) დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი როგორც ბაკალავრი ასევე მაგისტრატურა, ვსწავლობდი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე (ანგლისტიკა) სტუდენტობიდანვე ვამზადებ მოსწავლეებს ინგლისურში. ჩემი მიზანი არის, რომ მოსწავლეს განუვითარდეს კითხვის, წერის, გრამატიკის, მოსმენის უნარები. სიამოვნებით მივიღებ ახალ შემოთავაზებას თქვენგან! 599 13 64 91